Hvis du vil vi­de me­re

SSPs organisering, opbygning og politisk beslutninger

SSP står for Skole, Social og Politi

I Vejle Kommune er der et SSP team, som består af en leder og seks SSP team medarbejdere.

Det er SSP teamets opgave at sikre samarbejdet mellem de tre SSP-parter, som hver har et ansvar for børn og unges trivsel nemlig skolen, social-området og politiet.

SSP-samarbejdet er et formaliseret samarbejde, som organiserer kommunens kriminalitetsforebyggende indsats over for børn, unge og deres forældre.

Det overordnede formål med SSP er at opbygge et lokalt netværk, som kan medvirke til at forebygge kriminalitet og anden uhensigtsmæssig adfærd blandt børn og unge. Det sker blandt andet gennem en række konkrete indsatser, hvor målgruppen er de 10–25 årige og deres forældre.

Med henblik herpå har SSP til opgave at opfange faresignaler og udviklingstendenser i kriminaliteten samt i børn og unges levevilkår. Ligeledes skal SSP bearbejde, klarlægge og synliggøre årsagerne til, at enkelte børn og unge begår kriminalitet eller har anden uhensigtsmæssig adfærd.