Om SSP

SSP-samarbejde er til tilbud til børn, unge og forældre.

Tværfagligt samarbejde

SSP er et tværfagligt samarbejde mellem Skole, Sociale myndigheder og Politi, som koordineres af SSP-teamet i Vejle Kommune.
SSP-samarbejdet retter sig mod børn og unges dagligdag og levevilkår.

Målet er at opbygge et lokalt netværk, som kan opfange faresignaler og tendenser, så en tidlig forebyggende indsats mod kriminalitet og misbrug kan iværksættes.

SSP-samarbejdet er et tilbud til børn, unge og forældre

SSP-teamets arbejder med:

• Opsøgende indsats på gadeplan
• Rådgivning og information til unge og deres forældre
• Indsamle oplysninger, og derudfra udpege indsatsområder
• Igangsætte forebyggende projekter
• Sikre det tværfaglige samarbejde i SSP regi

Kontakt os:

• Hvis du har problemer
• Hvis du er bekymret for en ven eller et familiemedlem
• Hvis du mangler hjælp eller rådgivning
• Hvis du har spørgsmål

Vi har naturligvis tavshedspligt !

Kort over SSPs områder
Kort over SSPs områdeinddeling, blå = nord, gul = midt og grøn = øst..