SSPs Sam­råd

SSP-Samrådet er uafhængigt af faglige organisationer og politiske partier.

I Sydøstjyllands politikreds består SSP-Samrådet af følgende kommuner:

  • Skanderborg Kommune - formand for SSP-samrådet, Benny Husted
  • Horsens Kommune
  • Hedensted Kommune
  • Fredericia Kommune
  • Kolding Kommune
  • Billund Kommune
  • Vejle Kommune

Formål

  • at være kontaktorgan mellem medlemmerne
  • at holde medlemmerne á jour med udviklingen inden for området
  • at formidle ideer, forslag og erfaringer fra SSP-Samrådet til relevante samarbejdspartnere