Til forældre

Her har vi samlet de informationer der retter sig mest til forældre.

Erfaringer viser, at forebyggelse af kriminalitet hos børn og unge i høj grad handler om en tidlig indsats, hvor forældrene inddrages og ansvarliggøres. I Vejle Kommune har SSP valgt, at følge op på de forseelser, hvor unge har været indblandet, i bekymrende forhold. SSP kommer på et hjemmebesøg, hvor vi drøfter de problemstillinger den unge er en del af og SSP tilbyde støtte og vejledning til forældrene og den unge.

Tidlig og øget inddragelse af forældrene til udsatte eller kriminalitetstruede børn og unge, er altafgørende hvis vi skal få den unge på rette spor igen.