Erfaringer med "Hvem Styrer Orkestret" på skoleområdet.

SSP har fået Pernille Holzmann Poulsen til, sammen med nogle af de skoler der har deltaget på HSO, at lave en opsamling af deres erfaringer med HSO, og hvordan det kan bruges i hverdagen.

Erfaringer med HSO på skoleområdet

 

Man kan anvende det moralske filter til at udarbejde et skema til skolehjem-samtalen, bruge selvkontrols-øvelser i dagligdagen, tage afsæt i SF-TAK til at afhjælpe negative og forhindrende tanker hos elever og kolleger, eller integrere vækstmodellen som strukturerings- og handlingsredskab.
Mulighederne er mange

Med det formål at udveksle erfaringer og blive inspireret til anvendelsen af HSO i praksis har vi i foråret 2018 været i dialog med fem skoler (Vejle Midtbyskolen, NOVAskolen, Vejle Friskole, Englystskolen og Engum Skole), hvor enkelte eller flere af skolens ansatte, herunder både på leder- og medarbejderniveau, har gennemført HSO-uddannelsen. Skolerne har bidraget med en indsigt i deres praksis med HSO, og de skoler, som konkret har udarbejdet deres eget HSO-materiale, har ligeledes delt dette til inspiration. Der er en variation i, hvorvidt praksissen er implementeret hos enkelte, flere eller størstedelen af medarbejdergruppen. Det afhænger både af et ledelsesmæssigt fokus og den enkelte HSO-deltageres funktion.

 

Vi håber, at jer der allerede har været på HSO, eller påtænker at tage uddannelsen kan bruge dette til at finde inspiration til jeres egen praksis med HSO.

Siden vil løbende blive opdateret. Du er også velkommen til at kontakte Helle Brynaa på tlf. 29609002, hvis du har noget materiale liggende eller erfaringer, som du gerne vil have delt.

 

Det er gennemgående, at de deltagne skoler primært har taget afsæt i Marianne Grønbæks vækstmodel, og der er derfor mest inspiration at hente der på nuværende tidspunkt.