Hvem Sty­rer Or­kes­tret - HSO

Vejle Kommunes tværfaglige uddannelse, der er udviklet og forankret i SSP-teamet. Uddannelsen udbydes til folkeskolelærere, SSP-medarbejdere, pædagoger, sundhedsplejersker, klubmedarbejdere, unge-konsulenter, socialfaglige rådgivere og politi i Vejle Kommune.

Formålet med den tværfaglige indsats er en helhedsorienteret tilgang til den generelle forebyggelse mod mistrivsel, fravær og kriminalitet, samt at professionalisere det tværfaglige samarbejde i en fælles tilgang og forståelsesramme.

Se filmen om HSO.

Firehøjeskolens video om HSO

På Firehøjeskolen er de stolte over, at HSO er en del af hele skolens DNA, fordi det skaber gode og unikke kompetencer hos børnene.

De brænder for at implementere HSO til alle.

Se i denne video, hvordan de gør det mærkbart for alle forældre - og fortæl det gerne til alle, der ikke er så heldige at have børn her på Firehøjeskolen.

Folder om Hvem Styrer Orkestret
Køreplanen den kognitive metode