Hvem Sty­rer Or­kes­tret - HSO

Vejle Kommunes tværfaglige uddannelse, der er udviklet og forankret i SSP-teamet. Uddannelsen udbydes til folkeskolelærere, SSP-medarbejdere, pædagoger, sundhedsplejersker, klubmedarbejdere, unge-konsulenter, socialfaglige rådgivere og politi i Vejle Kommune.

Formålet med den tværfaglige indsats er en helhedsorienteret tilgang til den generelle forebyggelse mod mistrivsel, fravær og kriminalitet, samt at professionalisere det tværfaglige samarbejde i en fælles tilgang og forståelsesramme.

Se filmen om HSO.

Folder om Hvem Styrer Orkestret
Køreplanen den kognitive metode