Strategi for forebyggelse - børne- og ungdomskriminalitet

Vejle Kommunes har lavet denne strategi for forebyggelse af kriminalitet blandt børn og unge.

Målet er at mindske antallet af børn og unge, der er i risiko for at komme ind i kriminalitet eller en form for misbrug.

Strategi for forebyggelse - børne- og ungdomskriminalitet