For­æld­re til en teen­ager

Hvordan er det at være forældre til en teenager, og hvordan tackler man det bedst?

Langt de fleste børn og unge har en god og tryg ungdomskultur, der tager hensyn til andre og det lokalområde hvor de færdes og bor.
Men SSP ser desværre også det modsatte.

Dit Barn er dit ansvar

Når sommeren er skudt i gang for alle skoleelever betyder det at mange børn og unge færdes ude ved strande, i skoven, forladte områder, huse m.m. og nyder sommer livet, de sover hos hinanden.
Men kære forældre husk at Jeres børn og unge er Jeres ansvar hele døgnet rundt.

Når SSP kører rundt i sommerlandet, får SSP et stort indblik i de unges liv og færden, og det er tydeligt at de unge, som er i mindst kontakt med deres forældre, er de unge som er mest udsatte.

Hold øje med dit barn

Når de unge om sommeren er gået på en 7 uger lang ferie fylder hygge, fester, samvær om aftenen og natten og sove hos hinanden de unges hverdag.
Men 7 uger er lang tid, og det er vigtig at I som forældre ikke slipper Jeres ansvar for de unge.
For nogle unge tager disse mange fri uger en drejning for de unge i en negativ retning.
De mødes med andre unge, sover og fester hos hinanden, hvor forældrene ikke er hjemme, eller finder øde steder hvor de slår sig ned, og der drikkes ryges hash, eller indtages andre stoffer.
De unge er i forvejen i en alder hvor de kobler sig mere og mere af forældrene og vennerne betyder mere og mere, det at høre til har altafgørende betydning, men det kan også få fatale følger for den unge hvis de kobler sig på nye venner som har interesser som ikke er sunde for den unge.

Det er vigtigt at de unge har et frirum, men hvis man pludselig brænder naboens havemøbler af, eller stjæler øl og vand i naboens garage, så er det hærværk.
Hvis man vænner sig til druk, fester, hash, eller andre stoffer og kobler sig af forældrene, så er det som regel meget svært at ændre det, når ferien er slut.
Det er super at de hygger sig, men børn og unge skal være i voksenhænder, og være i kontakt med voksne, så deres liv ikke stikker af hen over sommeren.
Hvis Jeres børn bor hos venner og bare kommer forbi engang imellem for at hente penge eller tøj, så har i som forældre ikke styr på hvad der foregår.

Kære forældre i skal holde øje med Jeres Børn og unge, i skal sørge for at have så god kontakt til dem, at i har indsigt i hvad de laver, hvor de er og hvem de færdes med.
Den lange ferie kan gøre de unge rastløse og impulsive, og der er det vigtigt at i hjælper og støtter dem til at foretage nogle gode og sunde valg.
Lad være med at være blåøjede, og tænke at de holder jo bare ferie.
Sørg for at der er en sammenhæng imellem den tillid i viser de unge, og hvordan den unge lever op til tilliden.

SSP, ungdomsskolen og klubberne kører TRYG sommer, fra Torsdag til Søndag fra kl. 19-01 hele sommeren, og færdes rundt om i Vejle hvor de unge mødes. Her snakker medarbejderne med de unge,
Og tager kontakt til forældrene eller politiet, hvor det kræver det.

Der findes mange fristelser, for unge, og der findes mange der lever af at sælge disse fristelser til de unge, og derfor har de unge brug for at blive guidet af deres forældre, eller kammeraters forældre.

Der er også mulighed for forældre at blive natteravn og dermed være med til som frivillig at gøre en ekstra indsat for børn og unge i eget lokalområde.

De børn og unge der ikke ønsker voksne og forældres tilstedeværelse skal i være særligt bekymrende for.
Undersøgelser viser at børn og unge gerne vil have at voksne er synlige i deres liv, og viser interesse i deres liv. Det er vigtigt at forældre tager et medansvar for at skabe tryghed og en god stemning i lokalområdet. På den måde bidrager man til et forebyggende og tryghedsskabende miljø.