Coronavirus: Op­for­dring fra SSP til for­æl­dre

Hjælp jeres børn med at undgå smittespredning. SSP er også på gaden for at hjælpe

Kære alle forældre:


Vore børn og unge er for langt hovedparten ikke i skole i de næste 14 dage.  De fleste af de steder, hvor de unge ellers plejer at opholde sig, er også lukkede.
Det kan give anledning til at de unge færdes mere ude, arrangerer fester, mødes i større grupperinger m.m.

Børn og unge vil gerne være sammen, og det er helt naturligt og godt.

Men som situationen er i Danmark lige nu, hvor fællesskaberne har andre vilkår, giver det også forældrene nye opgaver, fokusområder og måske også udfordringer.


Det er vigtigt, at I som forældre hjælper jeres børn med at:

  1. Generelt at overholde de anbefalinger, som er givet fra Sundhedsstyrelsen (også selv om det kan være kedeligt og hårdt)
  2. Undgå at der holdes private fester (også selv om det kan være uoverskueligt som ung)
  3. Undgå at der holdes større sammenkomster (Også selv om det kan opleves rigtig, rigtig tarveligt)


Kære forældre, I står ikke alene.

Vi ved godt, det er svært at skulle blive så meget hjemme, når man er barn og ung, og specielt når alle de gode daglige tilbud og venner er lukket ned.


SSP vil være meget på gaderne

SSP, klubberne og Ungdomsskolen i Vejle Kommune vil være ekstraordinært meget på gaden de næste 14 dage, hvor ungdomsuddannelser, skoler og institutioner er lukkede.
Når vi i SSP møder de unge, vil vi opfordre de unge til at overholde Sundhedsstyrelsens anbefalinger.
Hvis vi i SSP møder jeres børn og unge i større grupperinger eller ved fester, vil vi kontakte jer som forældre. Dette for at vi sammen kan tale med jeres unge mennesker om, hvorfor det er vigtigt at overholde Sundhedsstyrelsens anbefalinger.


Samarbejde med politiet

SSP arbejder tæt sammen med politiet, og vi har aftalt, at større sammenkomster af unge på offentlige steder skal rapporteres til Politiet. Vi vil sørge for, at forældrene vil blive kontaktet, så vi sammen kan sikre den bedst mulige forståelse hos de unge for sundhedsstyrelsens anbefalinger.

Vi i SSP vil, som vi plejer, være aktive omkring de unge og de områder, som giver anledning til bekymring og derfor kræver en ekstra indsats.

Vi håber, I tager godt imod vort budskab. Vores erfaring er, at børn og unge har brug for at tale om, hvorfor og hvordan vi minimerer risikoen for smitte af Corona Virus.

Vi har oplevet, at børn og unge kan have svært ved at acceptere de midlertidige regler, der er indført fra regeringen.

Ved et godt samarbejde med jer som forældre og jeres børn og unge, kan vi sammen få det bedste ud af den svære situation, vi står i med smittefare og epidemier i Danmark.

Det er en alvorlig situation, og vi skal alle gøre hvad vi kan for at undgå smitte.

Lad os alle hjælpe hinanden.

I kan følge indsatsen på SSP, klubberne og ungdomsskolens hjemmeside og Facebook.

Helle Midtskov Bryna
Leder af SSP